bg_channel

U-17

Coaching staff

Kostenko Andrii

(050)3510533

Team squad

Horbyk Pavlo

18.04.2005

Hryhoriev Oleksandr

15.09.2005

Hudymenko Tymur

27.02.2005

Dehtiarov Yevhenii

15.06.2005

Doronin Rodion

15.07.2005

Drozdov Yehor

24.02.2005

Zhukovskyi Artem

10.04.2005

Zymarkov Yehor

13.08.2005

Ivanov Mykhailo

23.08.2005

Kartsev Yehor

27.02.2005

Kolesnyk Yaroslav

03.08.2005

Kryvenko Valentyn

27.04.2005

Kryvenko Yaroslav

02.05.2005

Kuzyk Roman

03.08.2005

Levshyn Yaroslav

28.09.2005

Maksymenko Valentyn

02.08.2005

Marushchenko Bohdan

19.01.2005

Moskalenko Maksym

28.02.2005

Okhrimenko Taras

03.06.2005

Povshednyi Oleksandr

03.09.2005

Popov Andrii

13.01.2005

Prystupa Taras

23.10.2005

Frank Sesil Fravea

04.12.2005

Актуальні публікації