bg_channel

U-15

Coaching staff

Dalekyi Volodymyr

(067)4014409

Team squad

Alieksieiev Dmytro

14.08.2007

Bilash Illia

05.10.2007

Bilkevych Vladyslav

09.03.2007

Bratskov Mykhailo

08.06.2007

Velychko Bohdan

13.03.2007

Vysochanskyi Ruslan

13.10.2007

Harasiuta Oleksandr

22.11.2007

Homonets Vladyslav

03.07.2007

Hramchuk Maksym

14.06.2007

Huseinov Raul

13.07.2007

Dziuban Artem

17.07.2007

Zbrytskyi Daniil

31.12.2007

Kalchenko Andrii

19.09.2007

Kladko Mykhailo

01.10.2007

Klochkov Nikita

07.07.2007

Kobernyk Nazarii

27.02.2007

Maksimko Dmytro

22.08.2007

Melnyk Ihor

08.10.2007

Mykhailov Nikita

12.01.2007

Pylypenko Ivan

06.01.2007

Polinkov Artur

28.03.2007

Riabokon Yevhenii

07.05.2007

Sydorenko Daniil

27.04.2007

Sokhan Valerii

23.01.2007

Chyzh Ivan

14.03.2007

Shkolnikov Vladyslav

01.11.2007

Rudenkyi Andrii

29.01.2007

Актуальні публікації