bg_channel

U-9

Coaching staff

Bondarenko Oleksandr

(093)6621103

Team squad

Kharchenko Andrii

06.03.2010

Kulchytskyi Maksym

06.09.2011

Polishchuk Maksym

16.10.2011

Dubovyi Anton

05.08.2011

Borshchuk Daniil

04.10.2011

Osadchuk Denys

24.05.2012

Kryzhanivskyi Nazar

30.09.2012

Kryvshuk Illia

02.12.2012

Ostapenko Kiril

16.12.2012

Vitiuk Volodymyr

24.07.2012

Bohatyrenko Nazar

13.10.2012

Hizetdinov Sviatoslav

20.07.2012

Kurilko Davyd

06.07.2012

Dovhialo Yaroslav

23.07.2013

Kryvoshei Nikita

29.09.2013

Vasyliev Nazar

08.12.2013

Kaminskyi Tymur

10.12.2013

Kovalov Nazar

11.09.2013

Baranovskyi Danylo

02.02.2013

Zubchenko Matvii

11.09.2013

Tykhonenko Pavlo

12.07.2013

Khrapov Oleksandr

02.03.2013

Zubchenko Polina

23.06.2013

Honchar Oles

08.07.2014

Potapov Platon

24.07.2014

Zilko Nikita

12.11.2014

Dzhura Denys

22.05.2015