bg_channel

U-8

Coaching staff

Zuievych Serhii

(063)2316697

Team squad

Vankevych Liubomyr

15.05.2014

Polishchuk Danylo

05.10.2014

Trofimiuk Illia

14.08.2014

Vdovenko Faddei

09.05.2014

Antonov Sviatoslav

15.02.2014

Stetsenko Artem

17.01.2014

Koziar Artem

29.07.2015

Fedchyk Yevhen

13.09.2015

Davydov Tymofii

19.08.2015

Horiushkov Nikita

05.06.2014

Yashchenko Ivan

12.04.2014

Hudz Polina

08.10.2014

Kozoroez Leon

06.04.2014

Balytskyi Mykhailo

05.08.2014

Sokoliuk Yehor

10.10.2014

Popadyk Artem

04.04.2014

Актуальні публікації