bg_channel

U-12

Coaching staff

Oliinyk Andrii

(095)6881220

Team squad

Diadiuk Vladyslav

30.06.2010

Potalii Kyrylo

20.08.2010

Perevezii Ivan

28.06.2010

Dalekyi Daniil

13.05.2010

Konarovskyi Herman

18.08.2010

Kholodniuk Oleksandr

06.02.2010

Tsebro Kyryl

01.08.2010

Prosianiuk Timur

14.04.2010

Petia Vladyslav

07.09.2010

Roh Denys

23.10.2010

Yakymenko Tymofii

26.02.2010

Tsykunov Mark

28.05.2010

Petryk Artem

09.10.2010

Kyrychenko Artem

26.03.2010

Samar Dmytro

22.06.2010

Shcherbak Zakharii

09.09.2010

Актуальні публікації