bg_channel

U-11

Coaching staff

Putin Serhii

(096)6672592

Bondarenko Oleksandr

(093)6621103

Team squad

Shalimov Maksym

12.08.2011

Shyk Denys

16.10.2011

Rudnyk Anton

27.01.2011

Shalabai Artem

03.06.2011

Tymchenko Nikita

28.09.2011

Pidluzhnyi Roman

02.02.2011

Kruzhevytskykh Kyryl

25.05.2011

Chumachenko Sviatoslav

16.09.2011

Parkhomenko Matvii

07.11.2011

Holubchyk Ivan

07.07.2011

Yeshan Nazarii

22.06.2011

Baranovskyi Illia

18.03.2011

Okocha Ernest

07.07.2011

Vdovenko Mark

21.11.2011

Zabelskyi Oleksandr

22.04.2011

Bovkun Vadym

20.01.2012

Klymenko Krystyna

05.02.2011

Lavryk Matvii

13.09.2012

Mashtakov Daniil

30.06.2012

Ziborov Danylo

30.03.2012

Okocha Patrik

16.06.2012

Motylov Oleksandr

04.08.2012

Актуальні публікації