bg_channel

U-14

Coaching staff

Davydenko Oleh

(063)1043813

Team squad

Hryn Kyryl

20.10.2008

Kohankov Oleksandr

03.04.2008

Lukashevych Maksym

09.05.2008

Merezhko Tymur

19.11.2008

Kokora Matvii

24.11.2008

Krutsenko Mykolai

04.03.2008

Kokora Illia

24.10.2008

Boichenko Maksym

11.03.2008

Korbut Yaroslav

23.02.2008

Shepetko Daniil

03.07.2008

Urban Nazarii

01.06.2008

Sukhonos Dmytro

19.05.2008

Pavliuk Oleksandr

21.03.2008

Kovalchuk Volodymyr

09.01.2008

Lytvynenko Volodymyr

04.07.2008

Katruk Ivan

22.02.2008

Shcherbak Nazarii

07.01.2008

Voitko Danylo

20.05.2008

Kostenko Ivan

18.11.2008

02.03.2008

07.04.2008

05.06.2008

15.07.2008

26.06.2008

Актуальні публікації